ระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม


Case Information Online Service (CIOS) สามารถสืบค้นและติดตามสถานะความเคลื่อนไหวของคดีที่ท่านเป็นคู่ความผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
คู่ความในคดีหรือผู้ที่ต้องการสมัครใช้งานระบบ cios สามารถสมัครใช้งานได้ง่ายผ่าน SMS คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน | แนะนำระบบ CIOS | บริการคัดถ่ายเอกสารในสำนวนคดีระบบ CIOS | ลืมรหัสผ่าน CIOS
Avatar
เมนูหลัก | * สามารถพิมพ์ชื่อจังหวัดหรือชื่อศาลได้นะคะ เช่น "นครราชสีมา" หรือ "แพ่ง"
.....................
ออกแบบและพัฒนาโดย ส่วนนวัตกรรม สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม